Page 10 - MEOS_Israel_Q119
P. 10

‫‪+2 (+2)%‬‬                              ‫חקלאות‪ ,‬ציד‪ ,‬יערנות ודיג‬

           ‫ברבעון הקרוב צפוי למבקשי עבודה קיפאון בשוק העבודה‪ ,‬לפי מעסיקים המדווחים על צפי תעסוקה נטו‬
               ‫של ‪ .+2%‬תוכניות הגיוס נחלשות ב‪ 2-‬נקודות האחוז לרבעון המקביל אשתקד וב‪ 10-‬נקודות האחוז‬
                                                 ‫בהשוואה לרבעון הראשון של ‪.2018‬‬

‫‪60‬‬                   ‫צפי תעסוקה נטו‬    ‫התאמה עונתית‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪-20‬‬       ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬       ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬   ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬  ‫‪2017 ‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬
     ‫‪2009‬‬

   ‫עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של ‪.0‬‬

‫‪-3 (-3)%‬‬                                        ‫בנייה‬

         ‫מעסיקים מדווחים על תוכניות הגיוס החלשות ביותר‪ ,‬והראשונות שהן שליליות מזה שלוש שנים‪ ,‬לתקופה של‬
        ‫ינואר‪-‬מרץ‪ .‬צפי התעסוקה נטו הוא ‪ ,-2%‬עם שוליים משמעותיים של ‪ 20‬ו‪ 13-‬נקודות האחוז בהשוואה לרבעון‬

                                       ‫הקודם ובהשוואה לרבעון המקביל אשתקד‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬

‫‪60‬‬                   ‫צפי תעסוקה נטו‬    ‫התאמה עונתית‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪-20‬‬       ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬       ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬   ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬  ‫‪2017 ‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬
     ‫‪2009‬‬

   ‫עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של ‪.0‬‬

‫סקר צפי תעסוקה | ‪ManpowerGroup‬‬                                 ‫‪8‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15