Page 11 - MEOS_Israel_Q119
P. 11

‫‪+10 (+10)%‬‬                                     ‫חשמל‪ ,‬גז ומים‬

           ‫אקלים התעסוקה החיובי צפוי להמשיך ברבעון הראשון של ‪ .2019‬המעסיקים מדווחים על צפי תעסוקה‬
             ‫נטו של ‪ +10%‬זה הרבעון השני ברציפות‪ .‬תוכניות הגיוס שומרות על יציבות יחסית בהשוואה לרבעון‬
                                                           ‫המקביל אשתקד‪.‬‬

‫‪60‬‬                   ‫צפי תעסוקה נטו‬    ‫התאמה עונתית‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪-20‬‬       ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬       ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬   ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬  ‫‪2017 ‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬
     ‫‪2009‬‬

   ‫עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של ‪.0‬‬

‫‪+5 (+7)%‬‬                       ‫פיננסים‪ ,‬ביטוח‪ ,‬נדל״ן ושירותים עסקיים‬

           ‫עם צפי תעסוקה נטו של ‪ ,+7%‬המעסיקים צופים שהגידול מתון במצבת כוח האדם יימשך גם בתקופה שבין‬
            ‫ינואר למרץ‪ .‬בהשוואה לרבעון הקודם אין שינוי בתוכניות הגיוס‪ ,‬ואולם בהשוואה לרבעון הראשון של ‪,2018‬‬

                                                    ‫נרשמת ירידה של ‪ 2‬נקודות האחוז‪.‬‬

‫‪60‬‬                   ‫צפי תעסוקה נטו‬    ‫התאמה עונתית‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪-20‬‬       ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬       ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬   ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬  ‫‪2017 ‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬
     ‫‪2009‬‬

   ‫עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של ‪.0‬‬

‫סקר צפי תעסוקה | ‪9 ManpowerGroup‬‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16