Page 12 - MEOS_Israel_Q119
P. 12

‫‪+8 (+9)%‬‬                                        ‫ייצור‬

        ‫נוכח צפי תעסוקה נטו של ‪ +9%‬לשלושת החודשים הקרובים‪ ,‬המעסיקים בענף זה חוזים עלייה מסוימת בכוח‬
         ‫העבודה‪ .‬שיפור של ‪ 3‬נקודות האחוז בצפי נרשמת בהשוואה לרבעון הקודם‪ ,‬ואילו בהשוואה לרבעון המקביל‬
                                         ‫אשתקד‪ ,‬הירידה בצפי עומדת על ‪ 7‬נקודות האחוז‪.‬‬

‫‪60‬‬                   ‫צפי תעסוקה נטו‬    ‫התאמה עונתית‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪-20‬‬       ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬       ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬   ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬  ‫‪2017 ‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬
     ‫‪2009‬‬

   ‫עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של ‪.0‬‬

‫‪+14 (+12)%‬‬                                   ‫כרייה ומחצבות‬

            ‫הרבעון הקרוב מזמן למחפשי עבודה אקלים תעסוקה חיובי‪ ,‬עם צפי תעסוקה נטו של ‪ +12%‬על פי תחזית‬
           ‫המעסיקים‪ .‬תוכניות הגיוס מתחזקות ב‪ 6-‬נקודות האחוז בהשוואה לרבעון ה‪ 4-‬של ‪ ,2018‬ונותרות ללא שינוי‬

                                                    ‫בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד‪.‬‬

‫‪60‬‬                   ‫צפי תעסוקה נטו‬    ‫התאמה עונתית‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪-20‬‬       ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬       ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬   ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬  ‫‪2017 ‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬
     ‫‪2009‬‬

   ‫עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של ‪.0‬‬

‫סקר צפי תעסוקה | ‪ManpowerGroup‬‬                                 ‫‪10‬‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17