Page 13 - MEOS_Israel_Q119
P. 13

‫‪+6 (+8)%‬‬                                ‫שירותים ציבוריים וחברתיים‬

            ‫לאור צפי תעסוקה נטו של ‪ ,+8%‬המעסיקים צופים קצב גיוס מתון ברבעון הראשון של ‪ .2019‬בהשוואה‬
           ‫לרבעון הקודם צפויה ירידה של ‪ 3‬נקודות האחוז בתוכניות הגיוס‪ ,‬אך התוכניות נותרות ללא שינוי בהשוואה‬

                                                       ‫לרבעון הראשון של ‪.2018‬‬

‫‪60‬‬                   ‫צפי תעסוקה נטו‬    ‫התאמה עונתית‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪-20‬‬       ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬       ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬   ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬  ‫‪2017 ‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬
     ‫‪2009‬‬

   ‫עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של ‪.0‬‬

‫‪-2 (+10)%‬‬                                 ‫מסעדנות ומלונאות‬

           ‫המעסיקים בענף זה מדווחים על תוכניות גיוס שמרניות לתקופה שבין ינואר עד מרץ‪ ,‬עם צפי תעסוקה נטו‬
             ‫של ‪ .+10%‬תוכניות הגיוס נחלשות‪ ,‬הן בהשוואה לרבעון הקודם והן בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד‪,‬‬
                                          ‫עם ירידה של ‪ 6‬ו‪ 4-‬נקודות האחוז בצפי‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬

‫‪60‬‬                   ‫צפי תעסוקה נטו‬    ‫התאמה עונתית‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪-20‬‬       ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬       ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬   ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬  ‫‪2017 ‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬
     ‫‪2009‬‬

   ‫עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של ‪.0‬‬

‫סקר צפי תעסוקה | ‪11 ManpowerGroup‬‬
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18