Page 14 - MEOS_Israel_Q119
P. 14

‫‪+7 (+9)%‬‬                               ‫תחבורה‪ ,‬אחסון ותקשורת‬

           ‫אקלים תעסוקה חיובי צפוי ברבעון הקרוב‪ ,‬זאת על פי המעסיקים‪ ,‬המדווחים על צפי תעסוקה נטו של ‪.+9%‬‬
            ‫בעוד שהצפי יורד ב‪ 7-‬נקודות האחוז בהשוואה לרבעון הקודם‪ ,‬המעסיקים מדווחים על שיפור של ‪ 6‬נקודות‬
                                                ‫האחוז בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד‪.‬‬

‫‪60‬‬                   ‫צפי תעסוקה נטו‬    ‫התאמה עונתית‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪-20‬‬       ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬       ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬   ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬  ‫‪2017‬‬  ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬
     ‫‪2009‬‬

   ‫עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של ‪.0‬‬

‫‪+8 (+8)%‬‬                                 ‫מסחר סיטוני וקמעוני‬

           ‫עם צפי תעסוקה נטו של ‪ ,+8%‬המעסיקים מדווחים על סימנים מעודדים מבחינת מבקשי העבודה בשלושת‬
            ‫החודשים הקרובים‪ .‬תוכניות הגיוס משתפרות ב‪ 5-‬נקודות האחוז בהשוואה לרבעון הקודם‪ ,‬ונותרות יציבות‬
                                               ‫יחסית בהשוואה לרבעון הראשון של ‪.2018‬‬

‫‪60‬‬                   ‫צפי תעסוקה נטו‬    ‫התאמה עונתית‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪-20‬‬       ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬       ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬   ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬  ‫‪2017 ‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬
     ‫‪2009‬‬

   ‫עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של ‪.0‬‬

‫סקר צפי תעסוקה | ‪ManpowerGroup‬‬                                 ‫‪12‬‬
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19