Page 4 - MEOS_Israel_Q119
P. 4

‫השוואות לפי גודל הארגון‬

   ‫בהשוואה לרבעון הקודם‪ ,‬המעסיקים הבינוניים מדווחים על‬        ‫המעסיקים המשתתפים בסקר משויכים לאחד מארבעה גדלים‬
  ‫שיפור קל של ‪ 2‬נקודות האחוז‪ .‬לעומת אלה‪ ,‬הצפי נותר יציב‬        ‫של ארגונים‪ :‬עסקים זעירים‪ ,‬המעסיקים פחות מ‪ 10-‬עובדים;‬
  ‫יחסית למעסיקים זעירים וגדולים‪ ,‬בעוד שהמעסיקים הקטנים‬            ‫עסקים קטנים‪ ,‬הכוללים ‪ 49-10‬עובדים; עסקים בינוניים‪,‬‬
                                     ‫הכוללים ‪ 249-50‬עובדים; ועסקים גדולים‪ ,‬עם ‪ 250‬עובדים‬
                         ‫מדווחים שאין שינוי‪.‬‬                                 ‫ומעלה‪.‬‬

‫בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד‪ ,‬תחזית הגיוס נחלשת במידה‬              ‫ברבעון הקרוב צפוי גידול במצבת כוח האדם בכל ארבע‬
‫ניכרת בקרב מעסיקים גדולים‪ ,‬ויורדת ב‪ 13-‬נקודות האחוז‪ .‬הצפי‬        ‫קטגוריות הגודל של ארגונים‪ .‬מעסיקים גדולים צופים את שוק‬
                                     ‫העבודה החזק ביותר‪ ,‬עם צפי תעסוקה נטו של ‪ ,+17%‬בעוד‬
   ‫בקרב מעסיקים זעירים יורד אף הוא ב‪ 3-‬נקודות האחוז‪ ,‬אך‬
   ‫מעסיקים קטנים ובינוניים מדווחים על תוכניות גיוס יציבות‬        ‫שבקטגוריות הארגונים בגודל בינוני וקטן הצפי יהיה ‪.+9%‬‬
                                ‫יחסית‪.‬‬ ‫לעומת זאת‪ ,‬מעסיקים זעירים מדווחים על תוכניות גיוס זהירות‪,‬‬

                                                             ‫עם צפי של ‪.+1%‬‬

‫צפי תעסוקה נטו‬   ‫לא ידוע‬       ‫אין שינוי‬           ‫ירידה‬ ‫עלייה‬            ‫גודל ארגון‬

    ‫‪%‬‬       ‫‪%‬‬          ‫‪%‬‬              ‫‪%‬‬    ‫‪%‬‬  ‫עסקים זעירים פחות מ‪ 10-‬עובדים‬
                                             ‫עסקים קטנים ‪ 49-10‬עובדים‬
    ‫‪0‬‬        ‫‪1‬‬         ‫‪87‬‬               ‫‪6‬‬   ‫‪6‬‬
    ‫‪8‬‬        ‫‪4‬‬         ‫‪80‬‬               ‫‪4‬‬   ‫‪12‬‬   ‫עסקים בינוניים ‪ 249-50‬עובדים‬
    ‫‪7‬‬        ‫‪4‬‬         ‫‪81‬‬               ‫‪4‬‬   ‫‪11‬‬  ‫עסקים גדולים ‪ 250‬עובדים ומעלה‬
    ‫‪12‬‬        ‫‪4‬‬         ‫‪66‬‬               ‫‪9‬‬   ‫‪21‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪-20‬‬

‫‪-30‬‬         ‫‪2014‬‬        ‫‪2015‬‬              ‫‪2016‬‬  ‫‪2017‬‬  ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬
       ‫‪2013‬‬

   ‫עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של ‪.0‬‬

‫סקר צפי תעסוקה | ‪ManpowerGroup‬‬                                             ‫‪2‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9