Page 6 - MEOS_Israel_Q119
P. 6

‫‪+12 (+12)%‬‬                                          ‫ירושלים‬

                ‫למבקשי עבודה צפוי קצב גיוס יציב ברבעון הקרוב‪ ,‬לדברי המעסיקים המדווחים על צפי תעסוקה נטו‬
                 ‫של ‪ .+12%‬בהשוואה לרבעון הקודם‪ ,‬נרשמת עלייה של ‪ 4‬נקודות האחוז בתוכניות הגיוס בהשוואה‬
                               ‫לרבעון הקודם‪ ,‬לעומת יציבות יחסית בהשוואה לרבעון הראשון של ‪.2018‬‬

‫‪60‬‬                   ‫צפי תעסוקה נטו‬    ‫התאמה עונתית‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪-20‬‬       ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬       ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬   ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬  ‫‪2017 ‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬
     ‫‪2009‬‬

   ‫עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של ‪.0‬‬

‫‪+4 (+6)%‬‬                                        ‫מרכז‬

        ‫נוכח צפי תעסוקה נטו של ‪ ,+6%‬מעסיקים חוזים עלייה מסוימת במצבת כוח האדם ברבעון הקרוב‪ .‬הצפי נותר‬
              ‫יציב יחסית בהשוואה לרבעון הקודם‪ ,‬אך יורד ב‪ 8-‬נקודות האחוז בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד‪.‬‬

‫‪60‬‬                   ‫צפי תעסוקה נטו‬    ‫התאמה עונתית‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪-20‬‬       ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬       ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬   ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬  ‫‪2017 ‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬
     ‫‪2009‬‬

   ‫עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של ‪.0‬‬

‫סקר צפי תעסוקה | ‪ManpowerGroup‬‬                                 ‫‪4‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11