Page 8 - MEOS_Israel_Q119
P. 8

‫‪+1 (+9)%‬‬                                           ‫דרום‬

           ‫המעסיקים בענף זה מדווחים על תוכניות גיוס שמרניות לתקופה שבין ינואר עד מרץ‪ ,‬עם צפי תעסוקה נטו של‬
               ‫‪ .+9%‬תוכניות הגיוס שומרות על יציבות יחסית בהשוואה לרבעון האחרון של ‪ ,2018‬ונותרות ללא שינוי‬
                                                     ‫בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד‪.‬‬

‫‪60‬‬                   ‫צפי תעסוקה נטו‬    ‫התאמה עונתית‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪-20‬‬       ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬       ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬   ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬  ‫‪2017 ‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬
     ‫‪2009‬‬

   ‫עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של ‪.0‬‬

‫‪+4 (+5)%‬‬                                       ‫תל אביב‬

            ‫התחזית לרבעון הקרוב היא לשוק העבודה החלש ביותר מזה יותר מ‪ 5-‬שנים‪ .‬המעסיקים מדווחים על צפי‬
           ‫תעסוקה נטו של ‪ ,+5%‬ירידה של ‪ 5‬נקודות האחוז בהשוואה לרבעון הקודם ושל ‪ 7‬נקודות האחוז בהשוואה‬

                                                         ‫לרבעון המקביל אשתקד‪.‬‬

‫‪60‬‬                   ‫צפי תעסוקה נטו‬    ‫התאמה עונתית‬

‫‪50‬‬

‫‪40‬‬

‫‪30‬‬

‫‪20‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪-20‬‬       ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬       ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬   ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬  ‫‪2017 ‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬
     ‫‪2009‬‬

   ‫עמודה ריקה מסמנת צפי תעסוקה של ‪.0‬‬

‫סקר צפי תעסוקה | ‪ManpowerGroup‬‬                                 ‫‪6‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13