המפעל העתידי בתחום היצור

מיפוי המיומנויות שעליהן יתבסס היצור העתידי