סקר MEOS רבעון 1 2021

תחזית המעסיקים הצפויה לרבעון הראשון של 2020