HR

צוות יועצי ויועצות הגיוס בתחום HR – עוסק בגיוס האנשים המתאימים לארגון והתאמתם המיטבית לתפקיד תוך שמירה על רווחתם ועל רווחת הארגון כולו. אנו מגייסים עובדים לכלל תחומי ה HR: גיוס, הדרכה, משאבי אנוש, פיתוח ארגוני, שכר והטבות ורווחה.