תפקיד 1-3 שנים 3-5 שנים מעל 5 שנים
עוזר/ת חשמלאי/ת 6,500-7,000 7,000-7,500 7,500-8,000
חשמלאי/ת מעשי/ת 7,000-8,000 8,000-9,000 8,500-9,500
חשמלאי/ת מוסמך/ת 9,000-10,000 11,000-12,000 12,000-13,000
חשמלאי/ת ראשי/ת 10,000-12,000 11,500-12,500 12,500-14,000