לא רק עובדים זוטרים עוזבים: גם מספר המנכ"לים שמתפטרים נמצא בעלייה