מצוקת הכשרונות

מסקר ManpowerGroup עולה, כי 49% מהמעסיקים בישראל מתקשים
במציאת עובדים מיומנים

השחקנים בארגונים

 על שלושה דברים הארגון עומד: על שותפות, על הזדמנויות ועל תקשורת פתוחה

הרבולוציה באבולוציה

השינויים הבין-דוריים בתפיסת העבודה והשפעתם על שוק העבודה ועל העובדים ומישפחותיהם.