השחקנים בארגונים

 על שלושה דברים הארגון עומד: על שותפות, על הזדמנויות ועל תקשורת פתוחה