הרבולוציה באבולוציה

השינויים הבין-דוריים בתפיסת העבודה והשפעתם על שוק העבודה ועל העובדים ומישפחותיהם.