מרוצות מביאה לרווח

ההבנה שהצלחה עסקית קשורה לשביעות רצון העובדים תצליח לחולל שינוי מהותי