מועמדים הם גם צרכנים

סקר ManpowerGroup מודד את ההשפעה של חוויית המועמד
על הרגלי הקנייה.