כוח עבודה מבוסס אדם ומכונה

משרות עתידיות יושתתו על פונקציות ותפקידים שיתפתחו באופן מתמיד. זיהינו 165 תפקידים כאלה בענף הייצור…