חיפשתי לבד, כדי למצוא צריך מומחים (קרן אור, מ. מכירות)