תפקיד 1-3 שנים 3-5 שנים מעל 5 שנים
אנליטיקאים/ מיקרוביולוגים 8,500-12,000 12,000-15,000 15,000-20,000
תועמלן/ית רפואי 12,000-14,000 15,000-18,000 18,000-22,000
רגולציה 9,000-13,000 16,000-20,000 20,000-30,000
חוקר/ת מו"פ 10,000-12,000 13,000-18,000 18,000-25,000
ולידציה 10,000-12,000 12,000-18,000 18,000-23,000
אבטחת איכות QA 10,000-12,000 14,000-16,000 17,000-25,000
טכנולוג/ית מזון 10,000-13,000 14,000-18,000 18,000-22,000
הנדסת תהליך 10,000-14,000 15,000-18,000 19,000-25,000
CRA 12,000-14,000 14,000-18,000 18,000-22,000
SCRA 22,000-26,000 22,000-28,000 32,000-35,000
global CTM  30,000-35,000 35,000-38,000 38,000-40,000
מנהל/ת מעבדה 14,000-16,000 17,000-20,000 21,000-25,000
אנשי מכירות 12,000-14,000 14,000-18,000 19,000-25,000
מנהל/ת מוצר 18,000-20,000 20,000-22,000 23,000-25,000
ר"צ תעמולה 14,000-18,000 18,000-23,000 23,000-25,000
רוקח/ת 10,000-13,000 13,000-18,000 18,000-24,000
אגרונומיה 10,000-12,000 13,000-17,000 17,000-25,000
QC 9,000-10,000 10,000-14,000 20,000-24,000
פורמולטור/ית (תלוי תואר מתקדם) 13,000-15,000 16,000-19,000 20,000-25,000
כימאים (תלוי תואר מתקדם) 10,000-12,000 12,000-16,000 18,000-22,000