תפקיד 1-3 שנים 3-5 שנים מעל 5 שנים
עו"ד מסחרי  18,000-20,000 20,000-25,000 25,000 +
עו"ד מזכירות חברה / מזכירות בנק 18,000-20,000 20,000-25,000 25,000+
עו"ד במשרד עו"ד קטן- בינוני 10,000-13,000 13,000-15,000 15,000 +
 יועמ"ש/ית או מנהל/ת תחום / מזכיר/ת חברה ראשי/ת 20,000-25,000 25,000-30,000 30000+
רכז/ת מכרזים 13,000-16,000 16,000-18,000 18,000+
עו"ד גבייה 12,000-15,000 15,000-20,000 20,000+
עו"ד תחום שוק ההון 16,000-20,000 20,000-25,000 25,000+
עו"ד תחום רגולציה 18,000-20,000 20,000-23,000 23,000+
עו"ד תחום ציות 16,000-20,000 20,000-22,000 22000+
עו"ד- עוזר/ת מנכ"ל 16,000-18,000 18,000-22,000 22,000+
עו"ד נדל"ן 16,000-18,000 18,000-20,000 20,000+
עו"ד תחום נזיקין 12,000-14,000 16,000-20,000 20,000
עו"ד – הגנת פרטיות 16,000-20,000 20,000-25,000 25,000