תפקיד 1-3 שנים 3-5 שנים מעל 5 שנים
עו"ד מסחרי במשרד מוביל  12,000-14,000   15,000-18,000   19,000 + 
עו"ד מזכיר חברה /מזכירות בנק  16,000-18,000   18,000-22,000   24,000+ 
עו"ד מסחרי בחברה  15,000-16,000   17,000-20,000   20,000+ 
עו"ד במשרד עו"ד קטן- בינוני  8,000-12,000   13,000-15,000   15,000 + 
 יועמ"ש/מנהל תחום/מזכיר חברה ראשי  20,000-23,000   24,000-30,000   30,000+ 
רכז מכרזים  13,000-14,000   15,000-18,000   20,000+ 
עו"ד גבייה  12,000-15,000   15,000-20,000   22,000+