תפקיד 1-3 שנים 3-5 שנים מעל 5 שנים
פלנר/ית 12,000-14,000 14,000-17,000 18,000-23,000
תפ"י 13,000-18,000 16,000-18,000 17,000-19,000
או"ש / ארגון ושיטות 13,000-15,000 15,000-18,000 18,000-22,000
מצוינות תפעולית 16,000-18,000 18,000-22,000 22,000-27,000
ניהול פרוייקטים PMO 12,000-15,000 16,000-21,000 22,000-25,000
מנהל/ת מערך שירות טכני 17,000-18,000 18,000-23,000 25,000-27,000
קניין/ית רכש 12,000-14,000 15,000-17,000 18,000-20,000
קניין/ית בכיר/ה 16,000-17,000 18,000-21,000 21,000-25,000
קצין/ת בטיחות בתעבורה 12,000-16,000 17,000-19,000 20,000-30,000
מנהל/ת מפעל 17,000-19,000 20,000-24,000 25,000-30,000
מנהל/ת לוגיסטיקה 15,000-18,000 18,000-22,000 22,000-30,000
מנהל/ת נכסים 15,000-18,000 19,000-23,000 24,000-30,000
מנהל/ת שרשרת אספקה  17,000-22,000 23,000-26,000 27,000-30,000
מנהל/ת תפעול  13,000-16,000 16,000-20,000 20,000-23,000
מנהל/ת אחזקה בייצור 10,000-12,000 13,000-16,000 16,000-22,000
מנהל/ת אחזקת מבנים 13,000-15,000 16,000-18,000 19,000-23,000
מנהל/ת רכש  16,000-19,000 20,000-24,000 25,000-30,000
מנהל/ת הפצה 12,000-14,000 15,000-17,000 18,000-24,000
מנהל/ת מרלו"ג 15,000-18,000 19,000-23,000 24,000-30,000